Bezděčí-náměstí


Zastupitelstvo obce má 7 členů:

Petra Klíčová: starostka obce

Jiří Němec: místostarosta obce

Jarmila Němcová: člen kulturně - sociální komise, člen kontrolního výboru

Ing. Petr Šmeral: předseda finančního výboru

Helena Suchá: předseda kulturně - sociální komise, člen kontrolního výboru

Dušan Elner: člen finančního výboru

Ing. Rostislav Schuppler: předseda kontrolního výboru, člen finančního výboru


Kontakty:Starostka: +420 777 629 039
Místostarosta: +420 774 438 349
Účetní: +420 777 652 909
Obecní zaměstnanci: +420 774 438 349
Číslo účtu obce: 35029-591/0100
E-mail: ou.bezdeci@atlas.cz